Zasady współpracy


  • Proszę o wpłatę za konsultację przed e-Wizytą, oraz wysłanie potwierdzenia wpłaty na: kontakt@e-psycholog.com.pl, lub przelew odpowiednio wcześniej, aby dotarł przed spotkaniem. 
  • Pacjent może odwołać wizytę nie później niż 24h godziny przed terminem spotkania. Po tym czasie zostaje obciążony kosztem w wysokości 50% ceny umówionej wizyty. Kolejna wizyta możliwa jest po uregulowaniu należności.
  • Jeśli opóźnienie konsultacji wynika z mojej strony, to wydłużam spotkanie, zachowując planowany czas trwania konsultacji. Jednak, gdy opóźnienie jest spowodowane przez Pacjenta, to zakończymy konsultację o zaplanowanej godzinie, co może skrócić czas trwania spotkania.
  • W sytuacji, gdy wystąpi konieczność odwołania wizyty z powodu mojej choroby lub innych nieprzewidzianych okoliczności, zobowiązuję się do jak najszybszego ustalenia alternatywnej daty, uwzględniając dostępność obu stron, oraz wolnych terminów. W przypadku braku możliwości umówienia dogodnej daty, wizyta zostanie anulowana, a kolejna odbędzie się zgodnie z naszym wcześniej ustalonym planem spotkań terapeutycznych. W przypadku spotkań jednorazowych, jak np. diagnoza, Pacjent ma możliwość żądania zwrotu płatności, lub jak najszybszego ustalenia nowego terminu, biorąc pod uwagę dostępność obu stron.
  • Bezpłatna konsultacja wstępna nie jest formą pomocy psychologicznej, nie służy do udzielania porad w kwestii strategii radzenia sobie z trudnościami, zaleceń dotyczących konkretnych zaburzeń, ani formalnych procedur np. w NFZ. Jej celem jest określenie, czy możemy i chcemy ze sobą współpracować podczas ewentualnych kolejnych spotkań. Służy również wzajemnemu poznaniu się oraz omówieniu możliwości terapeutycznych i diagnostycznych, a także zapoznaniu z e-Wizytami. Zarówno terapia psychologiczna jak i diagnoza psychologiczna są procesem, w ciągu 25 minut nie jest możliwe rozwiązanie problemu Pacjenta.